Kwaliteit

De inspanningen van de fysiotherapeuten van Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein zijn gericht op het leveren van topkwaliteit in dienstverlening.

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars.


Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen fysiotherapie:

  • fysiotherapie voor chronische patienten vanaf de dertiende behandeling,
  • fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar. Voor kinderen geldt over het algemeen dat de eerste 18 behandelingen vergoed worden.

Indien u aanvullend bent verzekerd kunnen soms meer behandelingen worden vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

 

Tarieven van onze kinderfysiotherapie behandelingen

Onderstaande tarieven gelden voor verzekerden die niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn of wanneer het maximum aantal keren (of het maximum bedrag) waarvoor u bent verzekerd is overschreden en u de resterende fysiotherapeutische behandelingen zelf moet betalen.  U kunt tot 1 februari overstappen naar een zorgverzekeraar met mogelijk betere voorwaarden.

Tarieven
Reguliere zitting kinderfysiotherapie € 44,50
Reguliere zitting kinderfysiotherapie aan huis € 55,00
Instructie-overleg met ouder(s) € 42,00
Kinderfysiotherapeutisch rapport € 45,00
Screening, intake en onderzoek € 39,50
Screening, intake en onderzoek aan huis € 49,50
Reguliere zitting fysiotherapie € 33,00
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 43,00

Niet nagekomen of niet tijdig (tenminste 24 uur voor de afspraak) afgezegde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Reglementen en klachten regeling kinderfysiotherapie

Privacyreglement 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de client. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. deze reglementen kunt u terugvinden op de site van het KNGF Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z'n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u of uw kind omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patienten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

U heeft een klacht 

Wanneer u een klacht heeft is de eerste stap een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut.

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF.

Bovengenoemde reglementen en klachtenregeling  kunt u terugvinden op de site van het KNGF.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Kinderfysiotherapeutsch centrum Nieuwegein behandelt conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit houdt in het kort in dat:

  • U het recht hebt op informatie verstrekt door uw behandelend fysiotherapeut;
  • Uw fysiotherapeut pas start met de medische behandeling na uw toestemming;
  • U recht heb op inzage in uw medisch dossier. U dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de praktijkeigenaar;
  • U het recht heeft op een tweede mening of second opinion;
  • We respecteren vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen;
  • Wij respecteren het recht van de patiënt op privacy.

Voor de volledige wetstekst verwijzen wij u naar naar de website van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier downloaden: Algemene voorwaarden.